Goed nieuws van de Energy Information Administration, de belangrijkste autoriteit binnen de Amerikaanse federale overheid op het gebied van energiecijfers. De EIA meldt dat energie uit hernieuwbare energiebronnen vorig jaar 21% van de elektriciteitsproductie in de VS uitmaakte. Voor het eerst in de geschiedenis vormden in de V.S. hernieuwbare energiebronnen (waterkracht, wind en zon) de op één na grootste energiebron voor de opwekking van elektriciteit. De totale hoeveelheid elektriciteit die uit hernieuwbare energiebronnen wordt opgewekt nam tussen 2019 en 2020 toe met 9%.

V.S. waterkracht centrale elektriciteit stroom opwekking

Aandeel hernieuwbare bronnen stijgt fors

Volgens de Clean Power Association zijn er vorig installaties voor energieopwekking uit hernieuwbare bronnen met een totale capaciteit van 26 gigawatt geplaatst. Dat is 80% meer dan in 2019. De totale capaciteit aan elektriciteit uit hernieuwbare bronnen bedraagt in de VS momenteel 170 gigawatt. Zo’n 78% van alle in de V.S. nieuw geplaatste installaties voor de opwekking van elektriciteit is afkomstig van wind- en zonne-energie. Deze vormen van energieopwekking zijn duidelijk de toekomst van het Amerikaanse elektriciteitsnet.

Zon, wind en waterkracht

In totaal is ongeveer de helft van de groene stroom in de VS nu afkomstig van zonne- en windenergie. De andere helft is afkomstig van hydro-elektrische energie (waterkracht). De windproductie steeg met 14%, de hoeveelheid zonne-energie steeg zelfs nog meer. De opbrengst van grootschalige projecten (>1 megawatt) op zonne-energie groeide met maar liefst 26%. Bij kleinschalige solarinstallaties, zoals zonnepalen op daken van woningen, was er een stijging van 19%.

V.S. data elektriciteitsopwekking cijfers bronnen 2020 EIA

Aandeel energie uit steenkool gehalveerd

De Amerikaanse hernieuwbare energiebronnen hebben nu een grotere opbrengst dan de steenkoolcentrales. Die leveren een aandeel van 19%. Het aandeel van de kernenergiecentrales bedraagt 20%. Steenkool is vies en duur. Daarom zijn steenkoolcentrales in de V.S. de laatste jaren massaal vervangen door windmolenparken en door centrales op aardgas. Het aandeel van de door kolencentrales opgewekte energie is de laatste tien jaar meer dan de helft afgenomen.

Nu vooral energie uit aardgas

Tot 2016 was steenkool de grootste elektriciteitsproducent in de VS. Het aandeel van de steenkoolcentrales is sindsdien flink gedaald omdat hernieuwbare energiebronnen en aardgas veel goedkoper zijn. Aardgas is met een aandeel van zo’n 40% de belangrijkste energiebron voor de opwekking van elektriciteit in de VS. Ook daarbij komt uiteraard CO2 vrij maar dat is veel minder (ongeveer de helft) dan die bij kolencentrales.

V.S. zonne-energie elektriciteit groene stroom zonnepanelen

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Releated Posts

World of eMobility is een fysiek podium op 27 / 28 / 29 oktober 2022. Gewoon omdat het weer kan. En ook moet. Want eMobility ervaar je het beste offline. Met elkaar. Tastbaar gemaakt.

©2022, World of eMobility. Alle rechten voorbehouden. Algemene voorwaarden / Terms and Conditions