Heel even dachten we dat de coronapandemie dé oplossing was voor de klimaatproblemen. Minder auto- en vliegbewegingen en de lucht werd zomaar schoner. Maar helaas, corona veranderde wel ons dagelijkse leven endaarmee ook ons mobiliteitsgedrag, maar leidde niet tot grote veranderingen.

Hoewel het virus flink de rem zette op de ritjes naar kantoor en op vliegvakanties, stimuleerde het ons niet om anders over de mobiliteit te gaan denken. In verband met het besmettingsgevaar kozen veel mensen bovendien voor individueel vervoer in plaats van het openbaar vervoer. Zo is er ook nu bijvoorbeeld nog heel veel vraag naar tweedehands auto’s.

corona mobiliteitsrevolutie openbaar vervoer

Voordelen

De verandering waren in het begin soms best moeilijk. Maar ze bracht ook voordelen met zich mee. De dagelijkse files in de ochtend- en avondspits verdwenen als sneeuw voor de zon. De lucht bevatte minder verontreinigende stoffen en we ontdekten zomaar weer de natuur. Bestemmingen als de Waddeneilanden, de Veluwe, Limburg en Zeeland werden opeens de droombestemming voor onze zomervakanties in plaats van ‘leuk voor een weekendje weg’.

We weten nu dat het kan, zoals videoconferenties in plaats van uitgebreide zakenreizen, kantoor aan huis in plaats van de dagelijks rit naar het werk en vakanties thuis of in eigen land in plaats van een verre vliegreis. Maar helaas, veel van die veranderingen blijken maar van tijdelijke aard te zijn.

En hoe is het nu?

Hoe is de situatie nu, ruim dan een jaar na het begin van de pandemie? Is het mobiliteitsgedrag als gevolg van de lock-down blijvend veranderd? Stappen mensen definitief over op duurzamere vervoerswijzen zoals lopen, fietsen en openbaar vervoer, of zijn ze eerder van plan terug te keren naar hun gekoesterde oude gewoonten? Is de gewenste of gevreesde revolutie in het vervoer reeds een feit?

corona mobiliteitsrevolutie e-bike

Studie

Er is in feite helemaal niets veranderd. Dit ontdekte het Fraunhofer-instituut voor systeem- en innovatieonderzoek (ISI) in Karlsruhe aan de hand van een nieuwe studie. In Duitsland althans, maar dat zal voor Nederland en veel andere landen niet veel anders zijn.

Het Fraunhofer-instituut heeft de Duitsers in verband met die studie tweemaal, namelijk in augustus 2020 en april 2021, gevraagd hoe de afstand van hun zakelijke en privéverplaatsingen en de keuze van hun vervoermiddel zouden veranderen onder de regels van de coronabeperkingen. Fraunhofer ISI richte zich bij de enquête vooral op bewoners van grote steden. Dit omdat de overstap naar nieuwe vervoermiddelen daar bijzonder gemakkelijk is door de vele beschikbare alternatieven. Ook is het effect op de klimaatbescherming daar het grootst.

Geen spoor van mobiliteitsrevolutie

Conclusie: Er is nauwelijks een spoor te bekennen van een grote mobiliteitsrevolutie. In augustus 2020 bedroeg het percentage mensen dat geen veranderingen verwacht in hun werkgerelateerde mobiliteit, d.w.z. het woon-werkverkeer en zakelijke reizen, ongeveer 70 procent. Voor 2021 is dit aandeel constant gebleven. En er wordt voor privé-reizen zelfs een tegenovergestelde tendens worden waargenomen. In 2020 wilden veel respondenten nog minder mobiel zijn, vooral op vakantie. Acht maanden later is die situatie helemaal omgedraaid. Nu blijkt dat de meeste respondenten behoefte hebben aan een inhaalslag. Zij verwachten nu zelfs een sterke toename van de mobiliteit.

corona mobiliteitsrevolutie deelscooter

Compensatiegedrag

Dr. Johannes Schuler, die zich bij het Fraunhofer ISI in het Competentiecentrum Duurzaamheid en Infrastructuursystemen bezighoudt met mobiliteitsvraagstukken, licht toe: “Terwijl er kort na het uitbreken van de crisis op veel plaatsen nog hoop was dat corona de mobiliteit in Duitsland fundamenteel zou kunnen veranderen, tonen onze resultaten aan dat deze verwachtingen misschien toch te optimistisch waren. De inschatting door de respondenten van hun geplande toekomstige gedrag na de pandemie is hoe dan ook optimistisch. Als nu al tijdens de pandemie zoveel mensen aangeven dat zij willen terugkeren naar oude patronen, is dat geen goed teken voor de ommekeer in de mobiliteit. Er zullen nog meer strenge maatregelen nodig zijn om de mobiliteit in de grote steden te veranderen.”

Volgens Schuler misten de mensen de mogelijkheid voor uitjes en verre reizen tijdens de pandemie. Mede daarom zegt 38 procent van de ondervraagden een jaar na het begin van de pandemie dat mobiliteit hen gewoon gelukkig maakt.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Releated Posts

World of eMobility is een fysiek podium op 27 / 28 / 29 oktober 2022. Gewoon omdat het weer kan. En ook moet. Want eMobility ervaar je het beste offline. Met elkaar. Tastbaar gemaakt.

©2022, World of eMobility. Alle rechten voorbehouden. Algemene voorwaarden / Terms and Conditions